Πλοηγηθείτε στα  ολοκληρωμένα projects ευχαριστημένων πελατών – συνεργατών μας!

Γενικό Χημείο Έρευνας και Αναλύσεων Πασιάς – Ραπτοπούλου Προηγούμενο


Τύπος: Ερευνητικό Κέντρο
Κατάσταση: Ενεργή

Το Γενικό Χημείο Έρευνας και Αναλύσεων Πασιάς – Ραπτοπούλου είναι ένα σύγχρονο Κέντρο που δραστηριοποιείται στον κλάδο των χημικών αναλύσεων και της έρευνας, παρέχοντας αξιόπιστα εργαστηριακά αποτελέσματα και αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τομείς Δράσης μας:

 • Βιομηχανία Τροφίμων & Φαρμάκων
 • Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις
 • Ασφάλειας και Πιστοποίησης
 • Προστασία του Περιβάλλοντος

Παράλληλα, μέσα από καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους, παρέχουμε πρακτικές συμβουλές και λύσεις για θέματα:

 • Συγγραφής Επιστημονικών Άρθρων και συμμετοχής σε Παγκόσμια Συνέδρια
 • Διαμόρφωσης Ετικέτας Τροφίμων βάση Νομοθεσίας
 • Ενίσχυση Προϊόντων μέσω Ισχυρισμών Υγείας
 • Αγροτικών Εξαγωγών

Η Φιλοσοφία μας

Στην εταιρεία μας θεωρούμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται περισσότερο ως συνεργάτες και λιγότερο ως πελάτες. Κατανοούμε το μεράκι και το πάθος για τα προϊόντα τους και διαμορφώνουμε τις λύσεις με βάση την προσεκτική διερεύνηση των αναγκών τους.

Στηρίζουμε τις Υπηρεσίας μας στους Παρακάτω Πυλώνες:

 • Ποιότητα και Αξιοπιστία
 • Έρευνα και Καινοτομία
 • Σεβασμός στις ανάγκες των πελατών μας

Προχωράμε πέρα από τις απαιτούμενες χημικές αναλύσεις, παρέχοντας πρακτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση:

«Ολοκληρωμένες Λύσεις μέσα από Σύγχρονη Επιστημονική Έρευνα»